Surfskatingens historia

Surfskate har sett en betydande ökning i popularitet de senaste åren, men den moderna surfskate-rörelsen uppstod för över ett kvarts sekel sedan.

Tidig skateboardåkning var djupt influerad av surfing, med surfare som fäste rullskridskohjul på brädor på 50- och 60-talen. Varumärken som Makaha och Hobie fokuserade på “sidewalk surfing” och framhävde det nära förhållandet mellan surfing och skateboardåkning. Trots de delade rötterna gick mainstream skateboardåkning mot street skate, vilket lämnade den surfinfluerade stilen bakom sig.

1996 utvecklade surfarna David Colley, Brad Gerlach och hans far Joe Carveboarden som efterliknade surfing, även om den inte fick mycket dragkraft. Andra företag, som Seismic Trucks, XK Torsion Trucks, Revenge Trucks och Original Trucks, försökte också skapa en surfig skateboardupplevelse.

Carver Skateboards, som grundades av Neil Stratton och Greg Falk 1996, var en stor aktör för att etablera det vi nu känner som surfskate. Designen och utvecklingen av surfskatetrucken innebar omfattande tester och justeringar, med en utmaning som skapandet av en lastbil som inte var alltför ryckig. Carver hade svårigheter att få acceptans inom skateboardbranschen, och det var inte förrän de gick över till ett surfföretag som de fann framgång, särskilt i Japan.

Sector 9, världens största longboardföretag, tog märke till Carver och introducerade sina Gullwing-truckar, designade för att carva hårdare. Trots konkurrens samarbetar skateboardföretag ofta för att driva branschen framåt och inser fördelarna med mångfald på marknaden. När surfskatemarknaden växte anslöt sig flera konkurrenter till Carver, inklusive SmoothStar, Hamboards, YOW, Swell Tech och Waterborne, som var och en tillför unikt värde till branschen.

Surfskating har blivit en utvecklad bransch, som utvecklats från en enda produkt till en egen stark grupp inom skateboardåkning. Ökningen i popularitet för surfskating kan tillskrivas skateboardbranschens öppenhet för olika stilar, visionär produktdesign, tillgängligheten av kvalitetssurfskatemärken och den snabba delningen av innehåll på sociala medier. Covid-19-pandemins låsningar bidrog också till boomen, eftersom människor letade efter nya hobbyer.

Trots osäkerheten om hur surfskating kommer att utvecklas är det klart att det är här för att stanna. Framtida trender och utvecklingar inom surfskating kommer att fortsätta att påverkas av konsumenternas preferenser och industriinnovation. Den pågående dialogen och utbytet av idéer inom surfskate-gemenskapen kommer att spela en avgörande roll för att forma dess framtid.

Berättelsen om surfskates ökande popularitet är ett bevis på surfing och skateboards varaktiga tilltalande, och deras unika synergieffekt.

Tillbaka till blogg